Vältä vahingot!

Selvitä olemassa olevien
kaapeleiden sijainti.

www.KAIVULUPA.fi

-Tiedä ennen kuin kaivat-


Tietoyhteiskuntakaaren luvun 241 § mukaan ennen kaivuuta tulee selvittää olemassa olevien kaapeleiden sijainti.


  241 § Telekaapeleita vaarantava työ

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

Hae näyttöä www.KAIVULUPA.fi -palvelun kautta

Kaapelien sijainti tulee selvittää kaikkien toimijoiden osalta. Kuhmoisten Laajakaistan valokuitukaapelinäyttö haetaan kaivulupa-palvelussa Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta, joka on Kuhmoisten Laajakaistan vähemmistöomistaja.   Kuhmoisten valokuituverkon osalta kaapeli –ja johtonäyttö on näytön tilaajalle maksuton, mikäli se pyydetään kaksi (2) kalenteriviikkoa ennen työn aloittamista. Myöhemmin tehty hätänäyttö on tilaajalle maksullinen. Työyhteenliittymä Telog-Oteran hoitaa maastonäytön.

Kaivuutöihin ryhtyminen edellyttää sekä johtoselvitystä, että lupaa aloittaa kaivuutyöt.


 Päivitetty 25.8.2017